9:12:29
VN INDEX
HNX INDEX
Chỉ số % Thay đổi KLGD GTGD CK Tăng/Giảm
VN-INDEX
VN30-INDEX
HNX-INDEX
HNX30-INDEX
UPCOM-INDEX
VNX-ALLSHARE
HNX HSX UPCOM
CK Trần Sàn TC Dư mua Khớp lệnh Dư bán Cao Thấp TB Tổng KL NN Mua NN Bán Room
KL 3 Giá 3 KL 2 Giá 2 KL 1 Giá 1 Giá KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3